Priser

Det samlede beløb på en begravelse vil variere, alt efter hvad I har af ønsker.Priser på urner og kister fremgår på billederne af de forskellige produkter.

Der er faste priser på:

Honorar

 • Et personligt møde i mit samtalelokale eller hjemme hos jer
 • Tilstedeværelse og hjælp under selve afskedsceremonien
 • Udfyldelse af diverse dokumenter vedr. dødsfaldet
 • Anmeldelse af dødsfaldet
 • Koordinere aftaler med samarbejdspartnere rundt om ceremonien
 • Afhentning af dødsattest
 • Ansøgning om begravelseshjælp
 • Bestille kiste og urne
 • Hjælp til bestilling af blomster
 • Hjælp til bestilling af annoncer
 • Fremvisning/ afsked med afdøde inden højtidelighed
 • Derudover har I mulighed for at kontakte mig døgnet rundt med spøgsmål og/ eller behov for vejledning.
 • Opfølgende samtale efter højtideligheden

kr. 3750,-

Levering af kiste, iklædning og ilægning

kr. 1800,- ( vi kommer altid to til at lægge i kiste i hjemmet)

Miljø- og hygiejnetillæg
kr. 250,-

Kørsel
Med rustvogn indtil 15 km
kr. 995,-
Herefter kr. 20,- pr. kørt km

Kremering
kr. 2999,-
Evt. opbevaring inden ceremoni 543,-

Der betales ikke ekstra for en fremvisning af afdøde hvis I har et ønske om dette. Der kan være situationer hvor det ikke er  alle familiemedlemmer, eller andre pårørende der har haft mulighed for at sige farvel til den I har mistet – og derfor ønsker en mulighed for det.

Inkluderet i prisen er en opfølgende samtale efter ceremonien hvis I ønsker dette. Det kan være rart af tale situationen/ ceremonien igennem og få sat ord på de mange følelser, som naturligt følger med det at miste et elsket menneske.  Jeg har stor erfaring med samtaler af den slags i  kraft af min erfaring som palliations sygeplejerske og bedemand.